Orange

Procesverbetering

“To me, gamification is finding
the way to incent the behaviors
that you want your team to have.”

— Dave McDermott, Director of Sales Enablement, Kelly Services

Als u voor deze aanpak kiest, worden medewerkers intrinsiek gemotiveerd om tijd en moeite te steken in het bereiken van de doelen. Betrokkenheid wordt geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van de spelers.

  • Medewerkers intrinsiek motiveren om zichzelf te ontwikkelen
  • Stimuleren om kennis te delen en productiever (samen) te werken
  • Gedragsverandering: werk op een andere/nieuwe manier uitvoeren

Door specifiek gedrag te belonen met bijvoorbeeld punten of badges, worden medewerkers en teams gestimuleerd om op een bepaalde manier te werken. Er kunnen ook specifieke doelstellingen per medewerker of afdeling gesteld worden.

Uit onderzoek blijkt dat…

Gamifying management geeft in vele opzichten meer resultaat!*

  • Duidelijk gekaderde rollen en taken
  • Onmiddellijke feedback en beloningen (virtueel)
  • Collega’s vormen productieve teams
  • Talent en progressie van de medewerkers wordt gedeeld

    *McGonigal; Reality is Broken, 2010

User case

Shell Safety Stairs Application

De Safety Stairs Application maakt werknemers met gametechnieken bewust van de noodzaak voor medewerkers om de trapleuning vast te houden. Met behulp van artificial intelligence meten camera’s of de leuning wel of niet wordt vastgehouden. Zo ja, dan kleurt de leuning groen. Zo niet, dan wordt deze rood. 

Deze simpele gametechniek motiveert op intrinsieke wijze een medewerker om het gedrag te veranderen. 

Veilingspel

Het veilingspel brengt de marktwerking binnen een bedrijf. Medewerkers bieden op KPI’s, zoals hoeveelheid en doorlooptijd, en worden zo gemotiveerd taken binnen de zelf gestelde doelen af te ronden.