Privacy Policy

Privacy statement Serious Game Media

Serious Game Media (hierna te noemen “SGM”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Serious Game Media is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Serious Game Media

Weg en Bos 80
2661 GZ Bergschenhoek
Telefoonnummer: 010-5296087

Emailadres: info@seriousgamemedia.com

Met dit privacy statement laten wij u weten welke gegevens SGM van u verzamelt en met welk doel wij dit doen. Dit privacy statement is van toepassing op al onze diensten, zoals onze website, promoties, en ook als u contact met ons opneemt via de mail of telefoon of als u klant bij ons bent.

Voor welke doelen verzamelt SGM gegevens?

Nieuwsbrief

Wanneer u uw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van SGM-nieuws, houden we u hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als u geen informatie meer wilt ontvangen, dan kun u zich eenvoudig uitschrijven via een link in een van de ontvangen nieuwsbrieven.
We streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor u te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van uw voorkeuren. Om uw voorkeuren te bepalen, verwerken wij gegevens die u aan ons hebt opgegeven zoals uw naam, geslacht, adres, woonplaats en e-mailadres. Daarnaast analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites.

Het bezoek aan onze website

Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken, maakt SGM gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. SGM gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om beter uw voorkeuren te onthouden. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Bij het eerste bezoek aan onze website, word je gevraagd om cookies te accepteren.

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat u bepaalde websites zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast op uw interesses en worden vaker herhaald.

Webanalyseservices

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen door de webanalyseservices van Google Analytics, van waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze services te verbeteren en aan te passen. Zo kijken wij bijvoorbeeld hoeveel bezoekers een bepaalde pagina bekijken en hoe lang zij op de site blijven. Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op de computer van de bezoekers van onze site, zodat ze herkend kunnen worden bij het bezoeken van onze website.
De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een specifieke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.
U kunt het tracken van toekomstige webanalyses herroepen of de cookies uitschakelen. U kunt de extensie voor uw browser op de website van Google downloaden en installeren. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out bij elk eindapparaat/ browser herhalen.

Opt-out:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Acties, promoties en prijsvragen

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en soms uw telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en om de respons op onze marketingacties te meten. Als SGM een speciale actie aanbiedt, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties, vragen wij u in sommige gevallen om een registratieformulier in te vullen om mee te doen. Wanneer u deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt SGM de door u opgegeven persoonsgegevens om uw deelname te registreren en/of te bevestigen.

Vragen en klachten

Wanneer u ons een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met SGM, dan vragen wij uw contactgegevens voor het afhandelen van uw vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen SGM die zich bezighouden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

SGM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SGM

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden alleen gedeeld met partijen die door SGM zorgvuldig geselecteerd zijn ter uitvoering van onze diensten waarvoor uw toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens SGM diensten te verlenen of algemene data-analyses uit te voeren. Denk hierbij aan de partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. SGM zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Hoe zit het met de privacy van kinderen?

Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u eerst toestemming krijgen van één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als u nog geen toestemming hebt gekregen.

Wijzigingen

Het SGM privacy statement kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2018.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van SGM, dan kunt u een e-mail sturen naar info@seriousgamemedia.com. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.