Orange

GoFuture

Het les geven van de toekomst!

Samen met onderwijzend Nederland vernieuwen wij het onderwijs! Nu al zijn 21e eeuwse vaardigheden en een ondernemende attitude belangrijk. Serious Game Media gelooft dat leerlingen in de toekomst nog actiever en zelfstandiger aan de slag moeten gaan en de huidige ICT ontwikkelingen maken dit mogelijk. Gegamificeerde online omgevingen dagen uit en motiveren om praktijk en theorie te koppelen. In onze innovatieve leerlijn GoFuture staat het persoonlijke leren centraal. Leerlingen bepalen hun eigen richting op basis van competenties, zelfanalyse en ambitie. Leraren worden coaches die met de juiste interactie kennis overbrengen zonder de autonomie van leerlingen te schaden.

GoFuture

Het les geven van de toekomst

Serious Game Media levert waarde aan het onderwijs door leren leuker en actiever te maken met behulp van game technieken. Het gebruik van game technieken kan studenten motiveren om actief deel te nemen in de klasen geeft leraren betere instrumenten om hen te begeleiden en belonen. Wij koppelen de echte en digitale wereld en dagen leerlingen uit om autonoom te denken, talenten te ontwikkelen, samen te werken en problemen op te lossen.