Orange

C2000 trainer

Een trainingstool om kennis over C2000 protocollen correct te leren gebruiken.

U kunt individueel en klassikaal leren en trainen. Individueel wordt middels een periodieke quiz de C2000 kennis actueel en inzetbaar gehouden.

Serious Game Media heeft C2000 Trainer ontwikkeld om OOV-organisaties een nieuwe manier aan te bieden om alle communicatie over het C2000 beter te laten verlopen. SGM hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de manier waarop men op het C2000 systeem communiceert.

In nauwe samenwerking met RAVU en METS heeft Serious Game Media als eerste een versie van C2000 Trainer™ voor de ambulancezorg ontwikkeld. Alle scenario’s en kennisonderdelen zijn hierin op deze sector afgestemd. Voor de overige diensten van brandweer, politie, defensie en andere OOV-organisaties worden nieuwe versies in het komende jaar uitgerold.