Gamification is het toevoegen van spelelementen en technieken aan een niet game
gerelateerde situatie om gedrag positief te beïnvloeden. Het wordt toegepast om
een bepaald doel te behalen, anders dan alleen entertainment.

Was this answer helpful ? Yes / No